სამეცნიერო აპარატურა (2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით)

სამეცნიერო დანადგარების ფილტრაცია

გამოშვების წელი
დანადგარის დასახელება
დანადგარის მწარმოებელი

მონაცემები

ID სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი EN დანადგარები ნაგებობები
ID სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი EN დანადგარები ნაგებობები

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 2022