ინფორმაცია სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის/ცენტრის აქტივობების შესახებ (2017-2022წწ.)

ფილტრაცია

აქტივობის ტიპი
აღწერა/დასახელება
დაწყების თარიღი
დასრულების თარიღი

მონაცემები

ID სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი მდგრადი განვითარება, პროგრესი მეცნიერების პოპულარიზაცია კვლევების ინტერნაციონალიზაცია საგანმანათლებლო საქმიანობა მესამე იმპაქტი საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზება ადგილობრივი კონფერენციების ორგანიზება გამოცემები ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა (25-დან 40 წლამდე ასაკის) საექსპერტო ან/და ანალიზური მომსახურება თანამშრომელთა მოტივაცია კომერციალიზაცია, ტექნოლოგიური ტრანსფერი დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობა ქალ მეცნიერთა ხელშეწყობა სიახლე მენეჯმენტში პუბლიკაციების ჯამური რაოდენობა პატენტების ჯამური რაოდენობა
ID სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი მდგრადი განვითარება, პროგრესი მეცნიერების პოპულარიზაცია კვლევების ინტერნაციონალიზაცია საგანმანათლებლო საქმიანობა მესამე იმპაქტი საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზება ადგილობრივი კონფერენციების ორგანიზება გამოცემები ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა (25-დან 40 წლამდე ასაკის) საექსპერტო ან/და ანალიზური მომსახურება თანამშრომელთა მოტივაცია კომერციალიზაცია, ტექნოლოგიური ტრანსფერი დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობა ქალ მეცნიერთა ხელშეწყობა სიახლე მენეჯმენტში პუბლიკაციების ჯამური რაოდენობა პატენტების ჯამური რაოდენობა

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 2022