საგრანტო პროექტები, სამეცნიერო ნაშრომები (ბოლო 20 წლის განმავლობაში განხორციელებული)

ფილტრაცია

ზოგადი ფილტრაცია
ინსტიტუტი
განყოფილება
პოზიცია
სახელი, გვარი

დამატებითი ფილტრაცია
ძებნის ტიპი
ნომერი/შიფრი
დასახელება
დაწყების თარიღი
დასრულების თარიღი

მონაცემები

ID სახელი გვარი პირადი ნომერი საგრანტო პორექტები სამეცნიერო ნაშრომები
ID სახელი გვარი პირადი ნომერი საგრანტო პორექტები სამეცნიერო ნაშრომები

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 2022